19/11/2015 - 15:03

Sức mạnh từ điều lệnh

TTH - Xác định Điều lệnh Công an Nhân dân (ĐLCAND) là sức mạnh để xây dựng, rèn luyện cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kỷ luật chặt chẽ, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, hằng năm, Công an tỉnh duy trì thường xuyên các đợt tập huấn, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành ĐLCAND đối với công an các đơn vị địa phương.

Công tác điều lệnh là xương sống của toàn lực lượng

“Xương sống” của toàn lực lượng

Năm 2015, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật (ĐLQSVT) trong lực lượng công an toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực từ công tác triển khai, thực hiện đến kết quả, chất lượng. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Quyết định, kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hoá thành các chương trình kế hoạch và biện pháp thực hiện nhằm duy trì tốt chế độ công tác điều lệnh đảm bảo thường xuyên nề nếp; xem đây là “xương sống” của lực lượng Công an.

Với nhiều nỗ lực, quyết tâm cao, công an các đơn vị, địa phương đã không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều lệnh. Nhiều biện pháp phù hợp được đặt ra để thực hiện tốt các mặt công tác như: Thường xuyên tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức cho CBCS về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác điều lệnh CAND; nắm vững các quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND; duy trì tốt chế độ công tác chiến đấu, hội họp, học tập huấn luyện, giao ban, trực ban, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo, bảo mật và rèn luyện lễ tiết tác phong, nếp sống,... Để tăng cường hiệu quả, công tác điều lệnh CAND đã được gắn kết cùng các nội dung, chương trình khác như: việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND Vì nước quên thân- vì dân phục vụ”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, phong trào xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” và phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc... Chính vì vậy, việc duy trì và chấp hành điều lệnh đã trở thành ý thức  tự giác trong mỗi CBCS. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng, hạn chế và giảm dần các sai phạm trong CBCS, gương người tốt việc tốt ngày càng nhiều.

Chuyển biến mạnh mẽ

Công an tỉnh vừa kết thúc đợt tập huấn, kiểm tra, chấn chỉnh ĐLCAND trong toàn lực lượng. Đây không chỉ là tiêu chí để đánh giá, bình xét, thi đua cuối năm đối với mỗi CBCS, mà đây còn là một trong những biện pháp thiết thực góp phần nâng cao việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Công an Nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”. Theo thượng tá Phan Văn Định, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh: “Đợt tập huấn Điều lệnh CAND là dịp để toàn lực lượng Công an Thừa Thiên Huế chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác cũng như cách bảo quản phương tiện vũ khí phục vụ công tác chiến đấu. Qua đợt tập huấn lần này, công an các đơn vị địa phương đã có sự huấn luyện kỹ càng, chu đáo. Chính sự rèn luyện trên thao trường đã góp phần tăng cường khả năng chiến đấu trong mọi tình huống, tấn công trấn áp tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

Năm 2015, Công an tỉnh đã tổ chức 9 lớp tập huấn Điều lệnh với sự tham gia của hàng trăm lượt CBCS công an các đơn vị, địa phương. Đáng chú ý là tập huấn và kiểm tra (ĐLQSVT) đối với 100% CBCS với nội dung thực hành Điều lệnh đội ngũ CAND, kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật CAND và nhận thức thức về ĐLQSVT CAND của từng CBCS. Qua kiểm tra, 41/41 đơn vị, địa phương đều đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Công an.

Việc triển khai, thực hiện nghiêm túc ĐLCAND đã góp phần quan trọng để lực lượng công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; đồng thời giảm tỷ lệ CBCS vi phạm kỷ luật. Năm 2015, tỷ lệ CBCS vi phạm kỷ luật chiếm 0,17%, so với năm 2014 giảm 0,07%.

Hiện nay, Công an Thừa Thiên Huế đang đề nghị Bộ Công an công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND”.

Hà Tâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP