08/01/2016 - 09:40

Sưu tầm, tuyển dịch, số hóa tài liệu Hán, Nôm

TTH.VN - Sáng 7/1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh “Sưu tầm, tuyển dịch, số hóa tài liệu Hán, Nôm ở một số làng xã và tư gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đề tài do Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện từ tháng 8/2014-1/2016.

Địa điểm sưu tầm, số hóa của đề tài gồm: 1 phủ, 1 nhà vườn, 5 tư gia, 1 đền thờ và 18 làng, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu điện tử tài liệu Hán - Nôm tại kho tài liệu địa chí của Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế theo hướng xây dựng phòng đọc địa chí - phòng đọc tổng hợp đa chức năng, đa phương tiện của thư viện số hóa - thư viện điện tử. Các tài liệu Hán, Nôm đã sưu tầm, số hóa góp phần tạo cơ sở dữ liệu điện tử Hán, Nôm phục vụ bạn đọc tra cứu trên mạng LAN và mạng internet. Đồng thời, đề tài cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về giá trị lịch sử văn hóa và phát huy giá trị các loại hình tài liệu Hán, Nôm hiện nay.

Hữu Phúc
Chia sẻ bài viết
Từ khóa
HánNôm


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP