Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

24/11/2022 - 18:46

Tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022

TTH.VN - Ngày 24/11, Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã Hương Trà phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Xã Bình Tiến đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Tham gia lớp tập huấn, các học viên là cán bộ tham gia xây dựng nông thôn mới cấp thị xã, cấp xã trên địa bàn thị xã Hương Trà được phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, định hướng về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời nắm bắt được cách thực hiện các nội dung trong bộ tiêu chí nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh để từ đó thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đẩy mạnh phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ tham gia xây dựng nông thôn mới nhận thức rõ cách làm và thống nhất trong hành động để quyết tâm phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới. Với các nội dung được học tập, các học viên tiếp thu được nhiều kinh nghiệm trong việc phát huy nguồn vốn xây dựng hạ tầng, cơ chế chính sách đặc thù để khuyến khích người dân xây dựng; triển khai các tiêu chí hợp lý, đem lại hiệu quả kinh tế, công tác huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên địa bàn thị xã.

 Tin, ảnh: LIÊN MINH

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP