Đời sống Đời sống

02/04/2020 - 10:36

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp khó khăn vì COVID-19

TTH.VN - Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Bảo hiểm Xã hội tỉnh vừa có hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp khó khăn vì COVID-19..

Doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID  - 19 sẽ được tạm dừng đóng quỹ tử tuất và hưu trí 

Theo đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Việc tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020 khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định.

Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch COVID - 19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì kịp thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất sẽ không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, kiểm tra chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm; Đồng thời, hàng tháng, đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ngoài ra, BHXH tỉnh thường xuyên, theo dõi, giám sát việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đúng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi.

Tin, ảnh:  Huế Thu

                                                                                                                           

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP