Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

31/03/2020 - 16:30

Huế

Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính và tiếp công dân

TTH.VN - Nội dung này vừa được Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh thông báo chiều 31/3, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND 27 phường khẩn trương thực hiện.

Từ 00h ngày 1/4 đến hết ngày 15/4 TP. Huế tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính và tiếp công dân

Để phòng dịch COVID- 19 hiệu quả, từ 00h ngày 1/4 đến hết ngày 15/4, tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn thành phố, chỉ tiếp nhận đơn thư trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Thành phố cũng tạm dừng tiếp nhận tất cả các thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố, Bộ phận một cửa tại 27 phường (trừ những trường hợp đặc biệt, cấp bách do thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND thành phố, chủ tịch UBND các phường xem xét, quyết định). Chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Riêng thủ tục hành chính cấp đổi giấy chứng minh nhân dân tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ (do thủ tục này phải thực hiện lấy dấu vân tay trực tiếp), trừ những trường hợp đặc biệt do cơ quan công an xem xét, quyết định.

UBND thành phố giao trách nhiệm cho UBND các phường thông báo các nội dung trên để tổ chức và Nhân dân được biết và tham gia thực hiện; phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố, các đơn vị liên quan thông báo các nội dung trên tại các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, Nhân dân biết để thực hiện.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP