Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

25/01/2013 - 11:03

Tâm huyết với công việc

TTH - Được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch - tổng hợp và quản lý vật tư - phương tiện, Đại tá Nguyễn Văn Tân, Phó Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh thường xuyên tổ chức hướng dẫn, kiểm tra anh em trong đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định đối với công tác quản lý vật tư, trang thiết bị.

Qua đó kịp thời, phát hiện và khắc phục những sai sót về cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của các đơn vị nghiệp vụ. Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Văn Tân đã chủ động nghiên cứu trong việc quản lý vật tư, mua sắm phương tiện, lập các kế hoạch chi tiết phân phối, bảo dưỡng vật tư, chế độ quân trang, xăng dầu, để tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh nhiều phương án sử dụng nguồn vốn hợp lý. Nhờ thực hiện tiết kiệm trên từng quy trình công tác, từ năm 2008 đến nay, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã tập trung kinh phí, đầu tư xây dựng 31 công trình, tạo cơ sở hạ tầng khang trang cho Công an tỉnh, đồng thời từng bước đáp ứng điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ. Có thể nói, nhiều kế hoạch, chủ trương lớn mang tính chiến lược về công tác hậu cần được Đại tá Nguyễn Văn Tân tham mưu, xây dựng và triển khai sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong từng giai đoạn.

Với phương châm phát huy tính sáng tạo, năng động của từng cá nhân, thông qua các buổi sinh hoạt chính trị trong đơn vị, Đại tá Nguyễn Văn Tân đã quán triệt đến cán bộ chiến sỹ các biện pháp gắn với thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với những tiêu chí công việc cụ thể trên từng lĩnh vực chuyên môn. Nhờ vậy, tình đoàn kết nội bộ được giữ vững, nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác được áp dụng có hiệu quả; từng cá nhân ý thức vai trò tiên phong, gương mẫu, đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trở thành phương hướng, nhiệm vụ công tác cụ thể.

Với Những đóng góp tích cực trên nhiều mặt công tác, góp phần cùng toàn đơn vị đẩy mạnh “thực hành tiết kiệm”, Đại tá Nguyễn Văn Tân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

Tường Khuê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP