Kinh tế Xây dựng - Giao thông

17/07/2012 - 05:53

Tám tỉnh, thành báo cáo đề xuất mô hình chính quyền đô thị

TTH.VN -  Theo chinhphu.vn, tám tỉnh, thành phố sẽ thực hiện báo cáo chuyên đề nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức chính quyền đô thị gồm UBND các địa phương:

 TP Hà Nội, TP.HCM, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng; TP Cần Thơ; tỉnh Nghệ An; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Nam Định. Nhiệm vụ trên được giao theo kế hoạch xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương, phê duyệt. Thời gian hoàn thành các báo cáo này là trước 30-7-2012. Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị sau khi hoàn thiện sẽ được trình Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cũng theo đề cương Đề án, định hướng xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị sẽ nghiên cứu, đề xuất ba phương án. Phương án 1, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo ba cấp hành chính như hiện nay, xác định rõ mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động mới đối với chính quyền đô thị theo hướng phân biệt với chính quyền nông thôn. Phương án 2, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo ba cấp hành chính như hiện nay nhưng có sự đổi mới về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động phù hợp với xu hướng tổ chức chính quyền đô thị hiện đại của các nước trên thế giới. Phương án 3, cải cách mạnh chính quyền địa phương, xây dựng mô hình chính quyền đô thị theo mô hình mới là chính quyền một cấp đại diện, hai cấp hành chính. 

Theo phapluattp.vn &chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP