Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

27/07/2021 - 06:15

Tăng chế độ ưu đãi, nâng mức sống người có công

TTH - Chiến tranh lùi xa, những mất mát của bao gia đình người có công (NCC) cách mạng dần “liền sẹo”, nhưng để bù đắp những thiệt thòi, hy sinh của họ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân vẫn luôn tri ân, chăm lo cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Để tiếp tục làm tốt trọng trách với NCC, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết:

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 90.000 NCC với cách mạng, trong đó tính đến tháng 7/2021 có 17.691 NCC và thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền chi trả hơn 27,996 tỷ đồng/tháng. Trong những năm qua, chính quyền các cấp chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và nhận được sự đóng góp trên tinh thần trách nhiệm, tri ân của các cơ quan, cán bộ, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn tỉnh. Nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, xoá nhà tạm, lập nhiều sổ tiết kiệm cho gia đình NCC...

Chủ trương xoá nghèo đối với hộ nghèo là NCC được tỉnh quan tâm thực hiện. Vậy, đến nay số hộ nghèo là NCC giảm còn bao nhiêu, thưa ông?

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, NCC là đối tượng luôn được Nhà nước xác định tập trung ưu tiên giải quyết đầu tiên. nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với NCC đã được ban hành; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện. So với mức sàn an sinh xã hội thì đối tượng NCC đạt cao nhất, cao hơn tất cả các nhóm chính sách khác. Về cơ bản, không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách NCC trên địa bàn tỉnh ở dưới mức sàn an sinh xã hội (hộ nghèo cùng cực).

Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 387 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách NCC, chiếm 2,55% số hộ nghèo trong toàn tỉnh. Với mong muốn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCC thuộc hộ nghèo, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về “xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách NCC đến năm 2020”. Bằng nhiều giải pháp, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ, trong đó tỉnh đã trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ cho 64 hộ nghèo có thành viên NCC không có khả năng lao động với mức 1 triệu đồng/hộ/tháng, tổng kinh phí 768 triệu đồng.

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh vẫn còn 174 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng NCC chưa thể thoát nghèo do đối tượng ốm đau, bệnh nặng kinh niên, không còn khả năng lao động hoặc NCC ở cùng hộ gia đình có đông đồng bào dân tộc thiểu số...

Sắp tới, việc xoá hộ nghèo cho các đối tượng NCC sẽ được triển khai như thế nào?

Sở LĐTB&XH đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề án giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025; trong đó, đề xuất chính sách riêng, đặc thù của tỉnh để nhằm “Xóa nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên đang hưởng chính sách NCC cách mạng” theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025 với những giải pháp bền vững, như: hỗ trợ các dự án, mô hình giảm nghèo để nâng cao thu nhập; trợ cấp bằng tiền để thu nhập bình quân cao hơn mức chuẩn nghèo hiện hành; hỗ trợ nhằm tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của các hộ thuộc đối tượng và phân công cơ quan, đơn vị chung  tay, đỡ đầu các hộ gia đình NCC thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Ông đánh giá thế nào về đời sống, mức trợ cấp ưu đãi đối với NCC trong thời gian qua?

Nhìn chung, chế độ ưu đãi NCC đã được xây dựng và thực hiện tương đối toàn diện và bao phủ. Ngoài trợ cấp còn có chế độ chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong y tế, giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm… Đời sống của NCC không ngừng được nâng lên, mức chuẩn trợ cấp hằng tháng tăng từ 1,318 triệu đồng năm 2015 lên mức 1,624 triệu đồng năm 2020. Mức trợ cấp ưu đãi cho từng nhóm đối tượng chính sách được nâng lên theo lộ trình cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Đến nay, đời sống của các gia đình NCC trên địa bàn tỉnh đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trong khu dân cư, đạt tỷ lệ 98,42% so với tổng số hộ chính sách trên địa  bàn.

Từ ngày 1/7/2021, Pháp lệnh ưu đãi NCC có hiệu lực, theo đó có nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi, xin ông cho biết những điểm khác so với Pháp lệnh năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi năm 2012?

Pháp lệnh ưu đãi NCC năm 2020 đã mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC; bổ sung đối tượng NCC và thân nhân; quy định chặt chẽ hơn điều kiện, tiêu chuẩn NCC.

Để nâng cao chất lượng đời sống cho NCC và thân nhân NCC, trong pháp lệnh mới cũng xác định rõ nguyên tắc hưởng trợ cấp hằng tháng với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) bằng 3 lần mức chuẩn (1,624 triệu đồng/tháng), đồng thời bỏ quy định trợ cấp tuất theo số con liệt sĩ với Bà mẹ VNAH mà cố định rõ mức trợ cấp chung, đảm bảo các bà mẹ VNAH sống tốt mà không phụ thuộc vào số con liệt sĩ...

Với những chính sách ưu đãi mới nổi bật, dự kiến ngân sách chi trả cũng như các chế độ hỗ trợ đi kèm sẽ biến động như thế nào?

Ngày 31/12/2020, tại buổi họp báo công bố Pháp lệnh ưu đãi NCC năm 2020, lãnh đạo Bộ LĐTB&XH nhận định, pháp lệnh mới đã kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về ưu đãi NCC với cách mạng. Chế độ ưu đãi NCC và thân nhân của NCC phải bảo đảm mức sống của NCC bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách chi trả chắc chắn cũng sẽ tăng lên để đảm bảo được tinh thần của Pháp lệnh mới.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

HOÀI THƯƠNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP