Kinh tế Xây dựng - Giao thông

30/09/2021 - 11:02

Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân

TTH.VN - Đó là một trong những nội dung nằm trong chỉ thị tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn tỉnh. Ngày 30/9, UBND tỉnh cho biết, đã ban hành chỉ thị đến các sở ban ngành và đơn vị liên quan về chỉ thị nói trên.

Thường xuyên kiểm tra, xác định đầy đủ, chính xác doanh thu của từng tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng, làm cơ sở tính thuế và tổ chức thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước

Theo đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục hướng dẫn cụ thể các thủ tục kê khai về thuế cho các cá nhân kinh doanh hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, vừa đảm bảo được công tác quản lý nhà nước về xây dựng vừa quản lý thu đúng, thu đủ và kịp thời thuế trong hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân. Chỉ đạo các Chi cục Thuế tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành trong công tác quản lý thuế đối với các cá nhân có đăng ký kinh doanh xây dựng nhà ở tư nhân; thường xuyên kiểm tra, xác định đầy đủ, chính xác doanh thu của từng tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng, làm cơ sở tính thuế và tổ chức thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung bảng giá tối thiểu tính Lệ phí trước bạ và tính Thuế thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh khi có biến động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định.

Trong khi đó, Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh rà soát, bổ sung bảng giá tối thiểu tính Lệ phí trước bạ và tính Thuế thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh khi có biến động tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định.

UBND các huyện, thị xã và TP. Huế chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp tổ chức quản lý thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có kinh doanh hành nghề xây dựng nhà ở tư nhân đúng quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP