25/01/2016 - 15:19

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hóa, thông tin

TTH.VN - Sáng 23/1, Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Trong năm, các công tác: quản lý, cấp phép được chú trọng triển khai, duy trì hiệu quả công tác cải cách hành chính, thanh, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, liên tục. Theo đó, đã cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho 18 trường hợp; nhắc nhở, yêu cầu 9 điểm kinh doanh karaoke nộp lệ phí bản quyền âm nhạc; yêu cầu 3 điểm kinh doanh dịch vụ internet chấp hành quy định về thời gian hoạt động. Công tác tuyên truyền, cổ động, quảng bá được triển khai rộng rãi, đã thực hiện 94 pano, 102 câu khẩu hiệu, 600 cờ thả, hơn 60 lượt tuyên truyền xe loa… là những kết quả mà Phòng Văn hóa và Thông tin TP Huế thực hiện trong năm 2015.

Những khó khăn, tồn tại hạn chế cũng được nhìn nhận, gồm: chưa tạo được sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có nơi chưa tương xứng với danh hiệu được công nhận, thể thao thành tích cao có dấu hiệu chững lại…
Khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị…, là những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Phòng Văn hóa và Thông tin TP Huế đề ra và tập trung thực hiện trong năm 2016.
Tâm Huệ
Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Văn hóaThông tin


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP