Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

30/07/2018 - 20:23

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp

TTH - Kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện A Lưới vào ngày 30/7 về giám sát việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban quản lý khu bảo tồn, Ban quản lý rừng phòng hộ, các công ty nông, lâm nghiệp, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội yêu cầu chính quyền huyện A Lưới cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan chức năng, các ban quản lý rừng phòng hộ cần tăng cường tuần tra, giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm. Đối với các kiến nghị của huyện A Lưới, đoàn tiếp thu và sẽ làm việc với UBND tỉnh.

Đến thời điểm này, tổng diện tích đất lâm nghiệp đã bàn giao cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn A Lưới là trên 6.000 ha, trong đó phần diện tích thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới chiếm chủ yếu với trên 5.650ha. Một số diện tích chưa được bàn giao do yếu tố lịch sử, người dân đã sử dụng đất từ trước, gây khó khăn trong công tác thu hồi đất. việc xử lý diện tích đất bị lấn chiếm, tranh chấp vẫn còn phức tạp, với tổng diện tích đất hơn 835ha. Đối với quỹ đất bị tranh chấp hiện nay, UBND các xã vẫn đang tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trả lại đất, một số trường hợp vi phạm nhiều lần thì tiến hành xử lý theo quy định.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP