Giáo dục Giáo dục

18/01/2019 - 20:08

Tăng cường giáo dục lý tưởng các mạng, lối sống cho thế hệ trẻ

TTH.VN - Đó là chủ đề được triển khai tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 18/1.

Sau 3 năm triển khai, đề án đã đạt được một số chỉ tiêu như: 100% học sinh được học tập các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học …

Hội nghị đã đề cập đến một số hạn chế như hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ở một số đơn vị vẫn chưa thưc sự hấp dẫn; tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là Luật giao thông vẫn còn xảy ra; công tác phát triển đảng trong học sinh còn gặp nhiều hạn chế.

HUẾ THU

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP