Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

02/08/2021 - 06:45

Tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực dễ sai phạm

TTH - Thời gian qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng tiến hành kiểm tra, giám sát (KTGS) trong các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và các sở, ngành của tỉnh kiểm tra thực địa tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Xuất phát từ thực tế

Đi sâu phân tích nguyên nhân, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, vẫn còn nhiều đơn vị UBKT ở cơ sở chưa chủ động khảo sát nắm tình hình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp; chưa chú trọng KTGS trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm như: Tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, công tác tổ chức, cán bộ…

Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nhất là kiểm tra, xử lý cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy vẫn còn xảy ra. Các cấp ủy đảng vẫn chưa tạo điều kiện thuận lợi để UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và không ngừng nâng cao chất lượng KTGS, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực xây dựng và triển khai thực hiện 2 đề án lớn liên quan đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh (gọi tắt là Đề án 04, ban hành ngày 4/11/2016) và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 07, ban hành ngày 16/4/2019).

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Hoàng Nhất Đông chia sẻ: “Quá trình thực hiện 2 đề án thời gian qua cho thấy, đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và tổ chức thực hiện trong công tác KTGT đối với UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Để thực hiện hiệu quả 2 đề án, UBKT Tỉnh ủy đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên UBKT Tỉnh ủy, nhất là tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT cấp ủy trực thuộc kịp thời tổ chức, triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp”.

Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 2.636 tổ chức đảng và 15.825 đảng viên (tăng 263 tổ chức đảng, 6.010 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Qua kiểm tra, có 44 tổ chức đảng và 37 đảng viên khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên. Tiến hành giám sát 2.621 tổ chức đảng và 9.854 đảng viên (tăng 484 tổ chức đảng, 3.574 đảng viên), đã phát hiện 143 tổ chức đảng, 113 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và đã kịp thời nắm tình hình, nhắc nhở, uốn nắn những sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng, 14 đảng viên.

UBKT các cấp chủ động phát hiện, kiểm tra 71 tổ chức đảng và 323 đảng viên; kết luận, vi phạm phải thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng, 161 đảng viên. Kiểm tra 1.499 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng; kết quả có 90 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này. Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền trong tỉnh cũng đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với 19 tổ chức đảng và 1.157 đảng viên (257 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 858, cảnh cáo 202, cách chức 23, khai trừ 74 trường hợp…

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát

Kết quả KTGS đã giúp cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đánh giá đúng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp để có biện pháp khắc phục.

“Ngay như ở địa phương, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Do vậy, chúng tôi xác định, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; xử lý các vụ việc nổi cộm, bức xúc, vấn đề dư luận xã hội quan tâm là những vấn đề địa phương cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới”, ông Trần Chiêu, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Vang cho biết. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị chưa chủ động khảo sát nắm tình hình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp. Một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy trực thuộc chưa thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo quy định. Công tác KTGS đôn đốc việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau KTGS ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Hoàng Nhất Đông chia sẻ: “Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng KTGS, tiếp tục thực hiện tốt Đề án 04 và Đề án 07 của UBKT Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục chủ động theo dõi, nắm tình hình xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chương trình KTGS toàn khóa và hằng năm, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của mỗi địa phương, đơn vị”.

“Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngoài đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp theo hướng sát với cơ sở, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh xác định, nội dung, đối tượng trọng tâm KTGS là những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; chú trọng địa bàn, khu vực, đơn vị phức tạp mất đoàn kết nội bộ, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; gắn kiểm tra tổ chức đảng với trách nhiệm của đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội”, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ khẳng định.

Bài, ảnh: Tâm Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP