Kinh tế Xây dựng - Giao thông

10/07/2018 - 14:59

Tăng cường kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đảm bảo ATGT

TTH.VN - Để bảo đảm mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là liên quan đến các xe hoạt động kinh doanh vận tải, ngày 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ có văn bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì kiểm tra tình hình, kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và xử lý vi phạm từ kết quả theo dõi thiết bị giám sát hành trình.

Tỉ lệ phương tiện không truyền dữ liệu, vi phạm tốc độ chạy xe vẫn ở mức cao nên cần tăng cường kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe khách 

Giao trách nhiệm Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh đề xuất phương án, giải pháp phù hợp nhằm xử lý có hiệu quả đối với các lái xe, chủ xe vi phạm, tái phạm nhiều lần theo chỉ đạo của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh trước ngày 20/7 để theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, rà soát lại thực trạng quản lý, các căn cứ pháp lý, tình hình vi phạm, tái phạm các xe qua địa bàn tỉnh; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải để có hướng chỉ đạo, khắc phục, có chế tài xử lý các tổ chức cung cấp thiết bị không phù hợp hoặc không kiểm soát tình hình hoạt động, các vi phạm của các xe không thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Theo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tỷ lệ phương tiện không truyền dữ liệu, vi phạm tốc độ xe chạy qua địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao, khi có 31% xe không truyền dữ liệu.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP