21/06/2016 - 22:45

Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép

TTH - Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trái phép diễn ra ngang nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3482/UBND-XD ngày 20/6 yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định sau cấp phép.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát, sỏi thực hiện không đúng theo giấy phép khai thác, tham mưu UBND tỉnh đình chỉ và thu hồi giấy phép. Đối với các trường hợp tái vi phạm, cương quyết thu hồi và không gia hạn giấy phép (nếu không thực hiện đúng các cam kết). Thông báo cho các địa phương danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm để theo dõi và phối hợp quản lý.

Các địa phương rà soát, thống kê danh sách các cá nhân, hộ gia đình đang hoạt động khai thác trên địa bàn quản lý; chủ động và tham gia phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi và các bãi tập kết cát sỏi...

LƯƠNG XUÂN TRÀ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP