08/05/2016 - 17:55

Tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp

TTH - Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2016, từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, công việc bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị để chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng và các ban, ngành trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp.

Tìm hiểu thông tin về ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp. Ảnh: Thái Bình

Trên cơ sở chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc đã xây dựng, ban hành kịp thời chỉ thị, kế hoạch triển khai cuộc bầu cử ở cấp mình; đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng nội dung cụ thể để triển khai tốt cuộc bầu cử.

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy Ban bầu cử tỉnh đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương; chỉ đạo UBND tỉnh quyết định thành lập 03 Ban bầu cử ở 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 Ban bầu cử ở 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo các huyện, thị xã, TP. Huế thành lập các ban bầu cử cấp huyện, xã; ấn định danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan truyền thông cấp tỉnh, ban tuyên giáo cấp ủy, báo cáo viên các cấp có kế hoạch làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử. Đến nay, hầu hết các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến huyện, thị xã, TP. Huế đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác truyên truyền vận động bầu cử.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia giám sát, tuyên truyền về công tác bầu cử. Thông qua giao ban quý I/2016, đã chỉ đạo những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia công tác bầu cử.

Các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan xây dựng phương án bảo vệ bầu cử; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo. Đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã có phương án, kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân liên quan đến bầu cử.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp, các ngành trên toàn tỉnh đã tạo sự thống nhất trong chủ trương và hành động, đem lại kết quả tích cực qua 3 lần hiệp thương.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trên cơ sở dự kiến điều chỉnh lần thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, có 2 đơn xin thôi ứng cử của người được giới thiệu ra ứng cử. Hội nghị đã thoả thuận nhất trí lập danh sách 10 người của địa phương đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Đối với cấp tỉnh, căn cứ kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, có 5 đơn xin thôi ứng cử của người được giới thiệu ra ứng cử. Hội nghị đã thỏa thuận nhất trí giới thiệu 88 người ra ứng cử để bầu 53 đại biểu HĐND tỉnh.

Đối với cấp huyện, tổng số đại biểu cấp huyện được bầu là 308 đại biểu. Các hội nghị hiệp thương lần 3 đã thỏa thuận nhất trí giới thiệu 517 người ra ứng cử. Trong đó: nữ 199 người, chiếm tỷ lệ 38,49%; ngoài Đảng 42 người, chiếm 8,12%; dưới 35 tuổi 141 người, chiếm  27,27%; dân tộc thiểu số 60 người, chiếm 11,61%; tôn giáo 9 người, chiếm 1,74%; tái cử 127 người, chiếm 41,9%; trình độ trên đại học 29 người, chiếm 5,6%; đại học 411 người, chiếm 79,41%; dưới đại học 77 người, chiếm 14,89%.

Đối với cấp xã, tổng số đại biểu cấp xã được bầu là 3.912 đại biểu. Các hội nghị hiệp thương lần 3 đã thỏa thuận nhất trí giới thiệu 6.523 người ra ứng cử. Trong đó: nữ 2.348 người, chiếm tỷ lệ 36%; ngoài Đảng 2.036 người, chiếm 31,21%; dưới 35 tuổi 2.350 người, chiếm  36,03%; dân tộc thiểu số 903 người, chiếm 13,84%; tôn giáo 56 người, chiếm 0,85%; tái cử 2.236 người, chiếm 58,58%; trình độ trên đại học 19 người, chiếm 0,29%; đại học 2.193 người, chiếm 33,62%; dưới đại học 4.311 người, chiếm 66,09%.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương, đơn vị được phân công; kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện các bước theo quy trình, quy định của luật. Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề nổi lên, nhất là liên quan đến ứng cử viên để kịp thời giải quyết...

Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp với chính quyền các cấp thống nhất chương trình, nghị sự, thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp bảo đảm thuận lợi, có chất lượng, đúng quy định của luật. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức.  Tăng cường công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. Chủ động đề xuất, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử; đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Văn Kính

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP