Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

12/05/2017 - 21:57

Tăng cường năng lực phòng, chống HIV/AIDS

TTH - Nội dung trên được trao đổi giữa các đơn vị, ban, ngành chức năng tỉnh, huyện tại hội nghị hướng dẫn hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 do Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức sáng 12/5.

BS CKII Trần Thị Ngọc, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh nêu các mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp trong hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV về chăm sóc hỗ trợ điều trị, tăng cường năng lực hệ thống đảm bảo tính bền vững của chương trình phòng, chống HIV/AIDS hiện nay và giai đoạn 2016-2020. Hội nghị thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tuyến huyện, tuyến xã; xây dựng nguồn kinh phí hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV năm 2017 với các hoạt động, như truyền thông giáo dục thay đổi hành vi; can thiệp giảm tác hại, điều trị methadone, xét nghiệm, chăm sóc hỗ trợ điều trị HIV/AIDS...

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP