17/03/2017 - 22:18

Tăng cường quản lý chất lượng hành chính trên môi trường mạng

TTH - Ngày 17/3, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đang giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh xây dựng phần mềm hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên môi trường mạng áp dụng tại các cơ quan hành chính.

Dự kiến, trong tháng 4/2017 sẽ triển khai thí điểm tại 4 đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Phú Lộc; đến quý IV/2017 sẽ triển khai tại tất cả các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, TP. Huế; năm 2018, triển khai tại UBND cấp xã.

Việc xây dựng và triển khai hệ thống ISO điện tử nhằm bảo đảm áp dụng ISO hiệu quả, đồng bộ hơn trong tất cả các cơ quan hành chính. Hệ thống ISO điện tử sẽ là hệ thống hợp nhất, đồng bộ trên diện rộng của tỉnh, tương ứng như một phần mềm dùng chung, cho phép xây dựng sẵn các quy trình mẫu và các tài liệu mẫu với khả năng tùy biến cao, có thể sửa đổi và nâng cấp phù hợp với thực tế của các cơ quan. Quan trọng hơn là có thể giám sát, thống kê, đánh giá ở mọi thời điểm về các công việc đang triển khai hoặc đã hoàn thành.

THÁI BÌNH

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP