14/08/2015 - 18:50

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT

TTH - Chiều 14/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới. Tham dự có các ông: Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện quán triệt, triển khai các nội dung Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện triển khai những nội dung cơ bản của Chỉ thị 46. Trong đó đi sâu phân tích, làm rõ thêm về tình hình ANTT trong tình hình mới, đồng thời khẳng định Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng góp phần lãnh đạo, chỉ đạo công tác giữ vững ANTT.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền chỉ đạo tổ chức quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh uỷ, kế hoạch của UBND tỉnh và các chương trình phối hợp của các ban, ngành, thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Người đứng đầu cấp uỷ đảng, Chính quyền và thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 46, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong công tác đảm bảo ANTT; đồng thời, phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự trong phạm vi được phân công phụ trách.

THÁI SƠN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP