Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

28/10/2013 - 10:58

Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng với quân đội

TTH - Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là công tác xuyên suốt, làm cơ sở để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược nhằm nâng cao tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, 8 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo công tác tuyên truyền cho các cấp, các ngành những nội dung cơ bản về hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng và thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội. Cùng đó, Đảng uỷ đã tập trung quán triệt sâu sắc trong toàn đảng bộ, cơ quan, đơn vị, nhà trường và tham mưu các địa phương phổ biến, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan - chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân nhận thức đúng về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nguyên tắc cơ bản trong Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan của các cấp. Đảng ủy cũng đã kịp thời đề nghị kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị các cấp; sửa đổi, bổ sung quy chế lãnh đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị phù hợp với Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhờ vậy, năng lực và chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh được nâng cao, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đạt hiệu quả hơn. Đặc biệt, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm túc.

Để có được thành quả đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh có nhiều chủ trương, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, từng bước xây dựng và hoàn thiện quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, quy định của người chỉ huy phù hợp với nội dung, yêu cầu của Nghị quyết 51. Trong nghị quyết hàng năm, từ Đảng ủy Quân sự tỉnh đến các Đảng ủy, chi ủy, chi bộ đều có chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, Đảng ủy đã làm tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, phối hợp chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đưa nội dung Nghị quyết 51 vào chương trình học tập, huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ và chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ các cấp. Trong các hội thi hàng năm, đều đưa nội dung kiểm tra nhận thức về cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ chính ủy, chính trị viên, làm cơ sở để bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ. 

Phát huy vai trò cán bộ chủ trì về chính trị

Với phương châm “Tích cực, chủ động, đồng bộ, vững chắc, có quy trình và bước đi phù hợp”, trên cơ sở nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ chính trị nói riêng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, chuyển loại, bố trí, sử dụng phù hợp với từng cán bộ, đảm bảo dân chủ, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình, đúng thực chất năng lực, trình độ. Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương trong thực hiện quy trình công tác bổ nhiệm Chính trị viên, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban CHQS các huyện, thị, thành phố; đồng thời chỉ đạo các địa phương bổ nhiệm Chính trị viên phó Ban CHQS các xã, phường, thị trấn đảm bảo đúng quy định. Nhờ vậy, hầu hết các đồng chí đều phát huy tốt vị trí, vai trò trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách, nhiều đồng chí thực sự trưởng thành, khẳng định được vai trò của cán bộ chủ trì về chính trị. Chính ủy, chính trị viên các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt của đơn vị, kịp thời trao đổi thống nhất với người chỉ huy cũng như đề xuất với cấp ủy, chi, đảng bộ các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, nhất là những nội dung mang tính đột phá, sáng tạo giải quyết khâu yếu, mặt yếu của đơn vị. Do vậy, nghị quyết của cấp ủy các cấp có nhiều nội dung thiết thực hơn, nhiều biện pháp cụ thể, phân công cấp ủy viên phụ trách công việc rõ ràng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các cấp ngày càng tốt hơn. Qua đánh giá phân loại, 100% chính ủy, chính trị viên các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng 2,5% so với năm 2006.

Từ việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, 8 năm qua, nhiệm vụ chính trị nói chung và nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị của Đảng bộ Quân sự tỉnh được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, thiết thực hơn. Vai trò của các cấp ủy Đảng càng khẳng định là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, đảm bảo cho cơ quan, đơn vị, nhà trường hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đạt được, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt nhằm đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ từ cơ quan về đơn vị, từ chủ lực về địa phương và ngược lại; mạnh dạn bố trí sắp xếp cán bộ chủ trì trong diện nguồn quy hoạch. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu đã được chỉ ra, nhất là trong công tác cán bộ. Đặc biệt, chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tích cực làm chuyển biến tình hình trong từng đảng bộ cơ quan, đơn vị, góp phần không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Đại tá Nguyễn Việt Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP