Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

07/12/2012 - 11:32

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

TTH - Thời gian qua, các ngành, các cấp trong cả nước nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đã quan tâm thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạt những kết quả nhất định. Điều đáng nói, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, việc tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí; nhất là trong sử dụng ngân sách Nhà nước có ý nghĩa quan trọng, góp phần dành nguồn cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách.

Đánh giá về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Thừa Thiên Huế trong năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao khẳng định, công tác này, đặc biệt là các biện pháp tiết kiệm nhằm kiềm chế lạm phát có những kết quả nhất định; nhất là trong lĩnh vực chi tiêu công, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị và phương tiện đi lại. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp, các ngành triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt một số kết quả, góp phần tiết kiệm cho ngân sách một khoản kinh phí không nhỏ.

Chẳng hạn, trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được thực hiện bố trí giảm dự toán giao từ đầu năm, với tổng số tiết kiệm chi của toàn tỉnh hơn 68 tỷ đồng. Trên lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, ngành thanh tra tỉnh phát hiện một số sai phạm hơn 7,9 tỷ đồng, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 6,4 tỷ đồng. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, qua thẩm tra và phê duyệt quyết toán 200 công trình với tổng giá trị đề nghị hơn 916 tỷ đồng, Sở Tài chính tiết kiệm cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng...

Để tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí. Hơn nữa, tỉnh không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: mua sắm xe ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong, ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi mua xe công, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách... Bên cạnh đó, việc thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả cũng sẽ tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới, bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các đối tượng liên quan. Để tiết kiệm trong việc đi công tác nước ngoài, lãnh đạo tỉnh chỉ bố trí kinh phí cho các đoàn đi thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định...

Thật ra, mọi sự tiết kiệm đều là việc làm cần thiết, nhưng nếu tiết kiệm mà không chống lãng phí thì chẳng khác nào “gió thổi vào nhà trống”. Bởi, hiện lãng phí còn diễn ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, một số cơ quan, đơn vị và trong nhân dân... Vì thế, để thực hiện nghiêm túc việc gắn thực hành tiết kiệm với chống lãng phí, đòi hỏi các cấp chính quyền phải có những chương trình hành động cụ thể và tổ chức động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện.

Vĩnh Cự

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP