10/07/2015 - 19:28

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng chống tác hại thuốc lá

TTH - Sáng 10/7, tại UBND tỉnh đã diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015 do ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Hội nghị xác định Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh triển khai thực hiện công tác PCTH thuốc lá sớm nhất từ năm 2009. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tuân thủ Luật PCTH thuốc lá vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc tại một số nơi như địa điểm công cộng, nhà chờ, bến xe,... Hội nghị đề ra 3 mục tiêu cụ thể: Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn; xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình hoạt động PCTH thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Dung yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các cấp liên quan phối hợp chặt chẽ xây dựng, thực hiện kế hoạch PCTH thuốc lá; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền PCTH thuốc lá,... từng bước thực hiện thành công những mục tiêu kế hoạch đề ra.

Lê Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP