22/07/2015 - 16:01

Tăng giám sát, giảm vi phạm

TTH -
Chủ động nắm chắc tình hình, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tế của đảng bộ để đề ra nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ TP Huế đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ; góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng "trong sạch, vững mạnh"...

Cán bộ, đảng viên luôn ý thức làm tốt công việc được giao – yếu tố quan trọng để tránh sai sót, vi phạm (Trong ảnh: Cán bộ phòng "một cửa" phường Vỹ Dạ giải quyết thủ tục cho người dân)

 

Bám cơ sở, nắm tình hình

Ngoài công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng các cấp theo Điều 30 Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, giám sát theo định kỳ, theo chuyên đề... một nhiệm vụ hết sức quan trọng là giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của đảng viên. Trong số đơn thư gửi đến, vì những lý do khác nhau, nên người gửi thường giấu tên, hoặc không ghi địa chỉ... Tuy nhiên, nhờ nắm chắc tình hình, luôn bám cơ sở, nên những người làm công tác kiểm tra, giám sát dễ nắm bắt được vấn đề. 
Qua bám cơ sở, nắm tình hình UBKT các cấp trên địa bàn TP Huế đã xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên C.H.H., Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Chi bộ 6, Đảng bộ phường Phú Thuận. Qua đó, UBKT Thành ủy Huế xác định, đảng viên H. có hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật tại Thanh tra TP Huế khi đơn vị này đang giải quyết đơn thư phản ánh của công dân, phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm cán bộ thanh tra khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Tương tự, UBKT Thành ủy Huế cũng xác minh trường hợp ông B.Q.C., Ủy viên UBKT Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phú Thuận khi phát ngôn không đúng sự thật, ảnh hưởng đến lòng tin, gây hoài nghi trong cán bộ, đảng viên; vi phạm trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nghiêm minh, UBKT Thành ủy Huế đã quyết định kỷ luật đối với hai đảng viên C.H.H. và B.Q.C. bằng hình thức khiển trách.
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế Lê Ngọc Hai cho biết: Đây chỉ là một vài vụ việc điển hình được phát hiện qua quá trình bám, nắm cơ sở của đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát UBKT các cấp trên địa bàn TP Huế thời gian qua. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã giúp UBKT Thành ủy và UBKT cơ sở kịp thời phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Năm 2010 đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 341 tổ chức đảng, 60 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Qua kiểm tra kết luận, có 339/341 tổ chức đảng thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra; 2/341 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; 59/60 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; 1/60 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Tuy tổ chức Đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng đã yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Bài học kinh nghiệm
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế - ông Lê Quang Dũng khẳng định: Những tổ chức Đảng, đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều đã được các tổ chức Đảng có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ; củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước. Điều quan trọng là đã góp phần tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, sai phạm trong Đảng, nâng cao ý thức tự giác của đảng viên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số UBKT Đảng ủy cơ sở vẫn chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn, tránh trường hợp sai phạm nhỏ dẫn đến sai phạm lớn phải xử lý kỷ luật. Một số đơn vị chưa nắm chắc quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nên quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều lúng túng, bị động. Nhiều đảng viên được kiểm tra còn quanh co, thiếu trung thực, tổ kiểm tra phát hiện sai phạm đến đâu mới nhận đến đó gây khó khăn trong quá trình kiểm tra.
Vấn đề cốt lõi, mang tính quyết định thành công hay thất bại trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vẫn là kịp thời, thường xuyên nắm thông tin, tình hình tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, quan tâm nhắc nhở, giáo dục, đôn đốc và xử lý rốt ráo những những biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình. Tích cực, tham mưu giúp cấp ủy Đảng sớm có biện pháp đẩy lùi ngăn chặn tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm cũng là yếu tố hết sức quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP