Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

01/01/2018 - 07:05

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2018

TTH.VN - Từ ngày 1/1/2018, mức lương tối thiểu vùng sẽ dao động 2,760 - 3,980 triệu đồng/tháng, cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000 - 230.000 đồng/tháng, tùy theo vùng.

Lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch

Đối với Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng II (TP. Huế), mức lương tối thiểu vùng tăng 210.000 đồng/tháng, tức là từ 3,320 triệu đồng/tháng lên 3,530 triệu đồng/tháng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng III, gồm: thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, mức lương tối thiểu vùng tăng 190.000 đồng/tháng, tức là từ 2,900 triệu đồng/tháng lên 3,090 triệu đồng/tháng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng IV, bao gồm các huyện Nam Đông và A Lưới, mức lương tối thiểu vùng tăng 180.000 đồng/tháng, tức là từ 2,580 triệu đồng/tháng lên 2,760 triệu đồng/tháng.

Các mức lương tối thiểu vùng nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.

Tin, ảnh: Nguyệt Tú

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP