19/08/2015 - 16:51

Tăng một số loại phí công chứng từ ngày 29-9

TTH.VN - Liên Bộ Tài chính - Tư pháp vừa ban hành Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

Cụ thể, công chứng hợp đồng uỷ quyền nâng từ 40.000 đồng/trường hợp lên 50.000 đồng/trường hợp. Nâng từ 20.000 đồng/trường hợp lên 25.000 đồng/trường hợp đối với công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. Công chứng di chúc được nâng thêm 10.000 đồng/trường hợp thành 50.000 đồng/trường hợp.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP còn bổ sung phí công chứng bản dịch là 50.000 đồng/trang đối với bản dịch thứ nhất. Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ hai trở lên thu 5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 3.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

Phí chứng thực bản sao từ bản chính là 2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là 10.000 đồng/trường hợp.

Thông tư cũng quy định, phí công chứng, phí chứng thực thu được của phòng công chứng là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước thì đơn vị thu phí được trích 50% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí theo chế độ quy định, đồng thời có trách nhiệm nộp vào ngân sách Nhà nước 50% tiền phí thu được theo chương, loại, khoản, mục của mục lục ngân sách hiện hành.

Đối với đơn vị thu phí là văn phòng công chứng, phí công chứng, phí chứng thực thu được là khoản thu không thuộc ngân sách Nhà nước. Tiền phí thu được là doanh thu của đơn vị thu phí. Đơn vị thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thu được sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật. Hàng năm, đơn vị thu phí phải thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-9-2015.

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP