Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

16/06/2017 - 14:39

Tăng mức trợ cấp thai sản từ 1/7

Từ 1/7 mức lương cơ sở tăng lên 1.300.000 đồng/tháng, mức trợ cấp một lần khi sinh con hay nhận con nuôi theo đó tăng lên 7,4% so với mức hiện hành.

Căn cứ Điều 38, luật BHXH năm 2014 quy định, lao động sinh con và nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi, tham gia BHXH đủ từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo đó, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng lao động nữa nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức trợ cấp thai sản tăng từ 1/7. Ảnh minh hoạ: Internet

Hiện tại mức lương cơ sở đang là 1.210.000đ/tháng, nhưng từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở tăng lên sẽ là 1.300.000đ/tháng (Theo Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội).

Do đó, mức trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Theo quy định hiện hành, mức trợ cấp thai sản cho mỗi con đang là 2.420.000 đồng, với việc điều chỉnh mức lương cơ sở sẽ khiến mức trợ cấp thai sản tăng lên thành 2.600.000 đồng kể từ ngày 1/7/2017, tương đương 7,4%.

Tuy nhiên, cần lưu ý, theo luật BHXH, lao động nữ khi sinh con được hưởng chế độ thai sản theo mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Đồng nghĩa với việc mức hưởng chế độ thai sản của người lao động sẽ không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở, mức lương tối tiểu vùng.

Như vây, mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng của những lao động này sẽ không được tăng tương ứng theo mức lương cơ sở tại thời điểm hiện nay.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP