Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

16/09/2016 - 21:10

Tăng năng suất trên đất phèn mặn ven phá

TTH - Sở NN&PTNT phối hợp với một số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai xây dựng mô hình: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất, hiệu quả sản xuất lúa trên đất nhiễm phèn, mặn ven phá” tại các HTX Phú Thanh 2 (Phú Vang), HTX Kế Môn (Phong Điền) và HTX số 2 Sịa (Quảng Điền), với hơn 100 hộ nông dân tham gia.

Kết quả cho thấy, năng suất lúa trong mô hình cao hơn từ 3-4 tạ/ha, lợi nhuận thu được cao hơn từ 1,3-1,5 triệu đồng/ha, so với ruộng làm theo cách bón phân của nông dân trên các chân đất bị nhiễm phèn, mặn. Các nông dân cho biết, bón vôi khi làm đất có tác dụng cải tạo đất, nguồn nước, hạn chế ngộ độc trên cây lúa trong vùng thực hiện mô hình.

Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP