Kinh tế Thông tin thị trường

09/12/2021 - 13:30

Tăng trưởng ngân sách vượt dịch

TTH - Bất chấp những khó khăn của dịch bệnh, thu ngân sách trên địa bàn vẫn có những bước tăng trưởng.

Số thu từ doanh nghiệp nước ngoài tăng

Thu nội địa đạt 170% dự toán

Đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên tất cả các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, dịch vụ, khách sạn, vận tải, xuất nhập khẩu… Trong năm, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 15% về lượng và giảm 52,4% về vốn so với cùng kỳ. Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngưng, rút khỏi thị trường lại tăng mạnh, tạo áp lực không nhỏ cho công tác thu ngân sách.

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp của Chính phủ để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Khó khăn là vậy, song với việc triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngay từ đầu năm, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Ngành Thuế tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao khi dự ước đến 31/12/2021, số thu nội địa do ngành quản lý thu nộp vào ngân sách nhà nước là 9.530 tỷ đồng, đạt 170% dự toán và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu trừ tiền sử dụng đất, thu nội địa cũng ước đạt 6.630 tỷ đồng, đạt 138% so với dự toán và tăng 3% so cùng kỳ.

Nhiều khoản thu đạt và vượt ở mức tăng trưởng cao so với năm trước, trong đó khu vực doanh nghiệp tăng trưởng từ 12 đến 22% so với cùng kỳ đã minh chứng hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch của địa phương cũng như doanh nghiệp dần thích ứng hơn trong tình hình dịch bệnh. Trong đó, phải kể đến con số thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với số ước thu khoảng 2.800 tỷ đồng, đạt 145% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ.

Số thu từ doanh nghiệp nước ngoài tăng

Theo lý giải của ngành Thuế tỉnh, khoản thu này hoàn thành dự toán và tăng so với cùng kỳ chủ yếu do Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam có sản lượng năm 2021 tăng 7% so cùng kỳ, số nộp tăng 8% so cùng kỳ. Một số doanh nghiệp trọng điểm có số nộp tăng so với cùng kỳ, như: Công ty Scavi Huế tăng 286%, Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế tăng 44% cũng tạo nên tăng trưởng cao cho khu vực này.

Ngoài ra, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cũng tăng 12%, với mức thu dự ước là 1.350 tỷ đồng, đạt 147% dự toán; khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương số thu cũng tăng 15% so với cùng kỳ với số thu ước được 210 tỷ đồng, đạt 148% dự toán. Số thu từ khối doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng cũng là một trong những nguyên nhân khiến khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng cao với mức 22% so với cùng kỳ và đạt 190% dự toán, với số thu được 418 tỷ đồng.

Hạn chế nợ đọng

Theo lý giải của ông Hà Văn Khoa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, để đảm bảo thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021 ở mức cao nhất, trong năm qua, Cục Thuế tỉnh tăng cường các giải pháp về kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế; triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu nợ, các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Ngoài ra, ngành cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ người nộp thuế, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ từ Trung ương đến địa phương như: việc gia hạn, giảm tiền thuê đất, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh… Kết hợp với công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành thuế hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của cả cơ quan thuế và người nộp thuế. Duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, coi đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài, là khâu đột phá có ý nghĩa quan trọng để tạo động lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cũng theo ông Khoa, trong tháng còn lại của năm 2021, ngành thuế sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán pháp lệnh do Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác thu, triển khai có hiệu quả các quy trình quản lý thu nợ thuế, quy trình thanh tra, kiểm tra, quy trình quản lý kê khai và kế toán thuế... theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Đồng thời, tiếp tục triển khai các đề án của UBND tỉnh; phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan để quản lý các khoản thu về đất, phí, lệ phí, nguồn thu vãng lai và các khoản thu ngân sách khác.

Bài, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP