04/09/2014 - 17:19

Tăng trưởng tín dụng trên địa bàn cao gấp 3 lần bình quân cả nước

TTH - Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến đầu tháng 9, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt hơn 22.830 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm có mức tăng trưởng cao trở lại, với khoảng 17.150 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay toàn địa bàn ước đạt hơn 22.122 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. 

Tốc độ tăng trưởng tín dụng trên địa bàn luôn tăng qua các tháng với tỷ lệ khá cao, gấp 3 lần bình quân cả nước, tương đương 11,04% (tín dụng cả nước chỉ tăng 3,68% so với đầu năm).

T.Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP