08/07/2010 - 10:24

Tăng trưởng xuất khẩu

TTH - Sau một thời gian dài bị sút giảm nghiêm trọng do sự sụp đổ của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, thời gian gần đây, hoạt động xuất khẩu của tỉnh dần hồi phục và có bước tăng trưởng khá.

Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước trên 93 triệu USD, tăng gần 60% so cùng kỳ năm trước và đạt trên 46,5% kế hoạch năm.

Kết quả trên đáng được ghi nhận trong bối cảnh đầu năm nay giá cả nguyên liệu biến động mạnh, cùng với lãi suất vay vốn diễn biến theo chiều hướng bất lợi và rào cản mới từ việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu của thủy sản xuất khẩu, cũng như việc hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô...
 
Hầu hết, các nhóm hàng xuất khẩu của tỉnh đều có kim ngạch tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, sản phẩm bằng gỗ ước đạt gần 15 triệu USD, tăng 63%; sản phẩm dệt may ước trên 47,7 triệu USD, tăng 30,4%; sản phẩm thủy sản đạt trên 3 triệu USD, tăng 23,1%; vật liệu khoáng sản đạt gần 4 triệu USD, tăng hơn 2 lần. Chỉ riêng nhóm nông sản có kim ngạch xuất khẩu giảm 71% do các doanh nghiệp khó khăn trong vay vốn thu mua nguyên liệu.
 
Gần đây, hoạt động xuất khẩu mang tính bền vững và căn cơ hơn. Không dừng lại ở hoạt động kinh doanh đơn thuần là thu mua thành phẩm để xuất khẩu, các DN trên địa bàn tỉnh từng bước đầu tư liên hoàn từ thu mua nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu theo một qui trình khép kín. Kế hoạch sản xuất và xuất khẩu mang tính kế hoạch hóa trên cơ sở các hợp đồng đã ký với các đối tác nước ngoài. Sản phẩm xuất khẩu của tỉnh ngày càng đa dạng, phong phú hơn.
 
Ngoài các sản phẩm thủy sản, còn các nhóm hàng dệt may, đồ gỗ, dăm gỗ, vật liệu khoáng sản, nông sản, đồ uống... Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp dần ổn định hơn. Trong đó, thị trường xuất khẩu nhóm hàng dệt may là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, EU; sản phẩm đồ gỗ: Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, EU; nhóm thủy sản chủ yếu là Nhật Bản; nhóm đồ uống: Nhật Bản, ASEAN, Canada, Lào...
 
Nhóm sản phẩm xuất khẩu ngày càng phong phú đa dạng, thị trường ngày càng ổn định và mở rộng, tính chủ động và liên hoàn từ sản xuất, chế biến xuất khẩu... đó chính là nền tảng quan trọng cho sự hồi phục và phát triển trên lĩnh vực xuất khẩu của các doanh nghiệp và của tỉnh nói chung. Với kết quả đó, hy vọng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.
 
Hoàng Thành
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP