Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

04/01/2015 - 18:18

Tạo đà tăng trưởng cho Phong Điền

TTH - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XII xác định: Đẩy mạnh CNH - HĐH, tạo đà tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội cao và bền vững.

Đưa máy móc hiện đại vào đồng ruộng đã giúp ngành nông nghiệp ở Phong Điền ngày càng phát triển

Trong 15 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền đã xác định, đã cơ bản đạt và vượt. Nhóm chỉ tiêu về kinh tế có 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; nhóm chỉ tiêu về xã hội có 6/6 chỉ tiêu đạt và vượt; chỉ tiêu về môi trường đều đạt 3/3 chỉ tiêu. Có kết quả đó, ngoài sự lãnh, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, ban, ngành, còn kể đến vai trò của người dân. Chính sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân, tạo nên sức mạnh để Phong Điền có được nhiều thành công ngoài mong đợi.
Về nông nghiệp, ngoài những loại cây, con truyền thống, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, loại cây trồng mới được đưa vào thử nghiệm cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Không chỉ sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng liên vùng, giờ đây Phong Điền còn tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn. Ông Trần Lợi, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền cho biết: Qua thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn tại 4 xã: Điền Lộc, Điền Môn, Phong Bình và Phong Chương, năng suất, chất lượng cây lúa không ngừng tăng lên. Người trồng lúa rất phấn khởi, yên tâm.
Nhiều công ty, nhà máy lớn đến đầu tư, hoạt động tại Phong Điền góp phần không nhỏ để địa phương tăng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp hơn 1.750 tỷ đồng (đạt 100,49% so với kế hoạch đã đề ra). “Không chỉ các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được quan tâm, huyện chú trọng đến các ngành nghề truyền thống. Các mặt hàng như nước mắm Phong Hải, tương măng Phong Mỹ, mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên... sản xuất hiệu quả, ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng, với con số 14,63%, đạt khoảng 1.233 tỷ đồng. Rõ nhất là trong đầu tư xây dựng, đến nay đã có 7/8 dự án trọng điểm được triển khai. Công tác chỉnh trang đô thị từ trung tâm huyện, thị đến các xã vùng phụ cận đã được quan tâm.
Năm 2015, Phong Điền đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu và tiếp tục thực hiện nhiều dự án trọng điểm đang dở dang.
Giải pháp, cách thức thực hiện được Phong Điền xác định cụ thể về nông nghiệp chú trọng triển khai 12 mô hình cánh đồng lúa liên vùng, với diện tích 360 ha, gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu gạo Phong Điền. Đặc biệt trong năm 2015 Nhà máy Xi măng Đồng Lâm tổ chức sản xuất là cơ sở kích đẩy tăng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư tham gia sản xuất tại KCN các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển tiểu thủ công nghiệp tại các xã. Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; quản lý môi trường bằng việc đầu tư xây dựng lò đốt rác thải tại Ngũ Điền...
“Tuy nhóm các chỉ tiêu về kinh tế đã có 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhưng còn 1 chỉ tiêu về tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế chưa đạt so với kế hoạch. Huyện sẽ quyết tâm phấn đấu để đạt sớm nhất trong năm 2015”, ông Hồ Bê, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền nêu nói.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP