Kinh tế Xây dựng - Giao thông

30/09/2020 - 12:15

Tạo điều kiện cho kiến trúc sư phát huy sáng tạo

TTH.VN - Ngày 30/9, tại TP. Huế, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị “Tập huấn và phổ biến Luật Kiến trúc, Nghị định 85/2020/NĐ-CP, Thông tư 03/2020/TT-BXD”.

Luật Kiến trúc nhằm tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình ở đô thị và nông thôn

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, cùng đại diện các cơ quan quản lý liên quan đến xây dựng tại các tỉnh miền Trung.

Theo đó, hội nghị đã phổ biến pháp luật về Luật Kiến trúc, Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, thông tư số 03/2020/TT- BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc.

Hội nghị cũng đã chia sẻ, giải thích một số nội dung với các đại biểu tham dự về những vấn đề trong quản lý kiến trúc; các nội dung liên quan tới điều kiện để người nước ngoài hành nghề kiến trúc sư tại Việt Nam; về quy trình lập hồ sơ thiết kế; điều kiện để kiến trúc sư được cấp, đổi chứng chỉ hành nghề; quy trình hành nghề kiến trúc sư…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đánh giá, Luật Kiến trúc đã được Quốc hội thông qua năm 2019 nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý kiến trúc; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình ở đô thị và nông thôn; điều kiện hành nghề kiến trúc của tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ kiến trúc sư; xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Luật Kiến trúc năm 2019 đã tạo điều kiện cho kiến trúc sư phát huy sự sáng tạo của mình.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP