Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

03/11/2020 - 13:45

BÀ TRẦN THỊ KIM LOAN, CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ (LHPN) TỈNH:

Tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho đất nước

Tôi hoàn toàn nhất trí với những nội dung cơ bản thể hiện trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là quan điểm về xây dựng lực lượng phụ nữ. Cụ thể đó là: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi; hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; phát huy tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em”. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Bà Trần Thị Kim Loan

Tuy vậy, trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII chưa đánh giá đầy đủ vị trí, vai trò cũng như tạo điều kiện để phụ nữ phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, trở thành nguồn nhân lực quan trọng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Trong khi đó, thực tế lao động nữ đã và đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của đất nước.

Không những thế, những năm qua, công tác cán bộ nữ đã có những chuyển biến tích cực. Riêng trên địa bàn tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, có 203 cán bộ nữ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị hành chính, 434 cán bộ nữ được đào tạo trung cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị; đào tạo cán bộ chủ chốt chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn đối với 34 cán bộ nữ. Nhiều chị đang tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng Đảng, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên, chuyên viên chính... Nhìn chung, dù ở vị trí nào, các chị cũng thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Trên cơ sở đó, tôi mong muốn Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng thể hiện rõ hơn về công tác xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, trong đó lực lượng cán bộ nữ cần được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển năng lực hơn nữa, giúp đội ngũ cán bộ nữ thể hiện được vai trò, vị trí của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, tiến tới thực hiện có hiệu quả hơn nữa bình đẳng giới.

Trong thực tế hiện nay, để khẳng định vai trò của mình, bản thân đội ngũ cán bộ nữ phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu để chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tận tâm, tận lực với công việc; vượt lên rào cản của định kiến giới, vượt lên chính bản thân để tự khẳng định mình. Quan trọng hơn là rất cần sự quan tâm của các cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ nữ, nhất là vai trò người đứng đầu. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có kế hoạch đào tạo cán bộ nữ mang tính chiến lược lâu dài và có tính đột phá; xây dựng chỉ tiêu cụ thể, chi tiết trong từng năm, từng nhiệm kỳ và nghiêm túc thực hiện. Trong đó, phải coi việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ là khâu nền tảng. Nếu không, cán bộ nữ sẽ khó hội tụ đủ điều kiện để qui hoạch, bổ nhiệm.

Với vai trò của mình, Hội LHPN các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục chủ động tích cực trong việc tham mưu với các cấp ủy Đảng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tích cực tham gia bồi dưỡng phát triển nguồn cán bộ nữ chủ chốt; tham mưu và đóng góp ý kiến về cơ cấu, số lượng nhân sự nữ, đưa các chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và HĐND các cấp vào chương trình hành động. Tập trung phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ có chất lượng cho Đảng; tham gia có hiệu quả vào công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ ở các cấp.

Hải Thuận (lược ghi)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP