12/04/2017 - 20:45

Tạo điều kiện hoạt động cho các phóng viên, cơ quan báo chí

TTH - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đối với Sở Thông tin truyền thông tỉnh tại hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2017 diễn ra chiều 12/4 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận, cảm ơn các phóng viên, cơ quan báo chí đóng trên địa bàn đã phản ánh nhiều tin, bài sinh động, phong phú về tất cả các hoạt động thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục có những thông tin, bài viết sinh động, tốt hơn, mang tính xây dựng cao; các phóng viên, cơ quan báo chí cần chia sẻ với người dân và chính quyền, cấp ủy các cấp trong thông tin tuyên truyền, góp phần hạn chế tiêu cực, tồn tại.

Về định hướng thông tin trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền về xây dựng Đảng, cải cách hành chính gắn với kỹ luật, kỹ cương hành chính; tuyên truyền, quảng bá về phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; lợi thế thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về biển, môi trường... Ông Bùi Thanh Hà yêu cầu Sở Thông tin truyền thông tỉnh kiểm tra, rà soát lại hoạt động báo chí, qua đó hoàn chỉnh hồ sơ, tạo điều kiện hoạt động cho đội ngũ phóng viên thường trú và các cơ quan thường trú báo chí trên địa bàn.

Thái Sơn  

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP