Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

19/06/2010 - 22:06

Tạo điều kiện tốt cho những người làm báo lao động sáng tạo

TTH - Những năm qua, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển tích cực. Quyền lợi hợp pháp của người làm báo được bảo vệ. Đạo đức người làm báo được phát huy. Chất lượng các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao, đúng định hướng; góp phần xây dựng kinh tế xã hội tại quê hương Thừa Thiên Huế, cả nước nói chung ngày một tốt đẹp.

Ông Dương Tiến Anh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh
Ghi nhận những kết quả trên, ông Dương Tiến Anh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:
 
Cuối tháng 5 vừa rồi, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành Đại hội giữa nhiệm kỳ (2007-2012) và đã tổng kết những kết quả đạt trong nửa nhiệm kỳ qua.
 
Trước hết, về hoạt động Hội Nhà báo được kiện toàn từ tỉnh đến các cơ quan báo chí. Đây là điều kiện rất thuận lợi để Ban Thường vụ Hội phối hợp với lãnh đạo của các cơ quan báo chí một cách có hiệu quả hơn, nhằm bảo vệ các lợi ích hợp pháp cho các hội viên, tạo điều kiện tốt trong hoạt động nghề nghiệp, kịp thời giải quyết một số chính sách có liên quan đến hội viên.
 
Bên cạnh đó, Hội cũng đã xây dựng được nguồn quỹ để thăm hỏi, động viên những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; duy trì và tạo điều kiện tốt cho CLB Nhà báo hưu trí hoạt động. Hội cũng đã tham mưu với UBND tỉnh nâng cao giải báo chí hàng năm và bắt đầu từ năm 2008, giải báo chí của hội đã nâng lên thành giải báo chí của tỉnh. Hội cũng đã tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ giải báo chí chất lượng cao, với trên dưới 100 triệu đồng/năm.
 
Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí tổ chức cho các hội viên, nhà báo, CBCNV tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với “9 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp báo chí Việt Nam” do Hội Nhà báo Việt Nam phát động. Đã tổ chức học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, quán triệt các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người làm báo trên địa bàn; đặc biệt là các chủ trương chính sách liên quan đến công tác báo chí.
 
Riêng trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút đông đảo các nhà báo chuyên và không chuyên ở trong và ngoài tỉnh tham gia, với gần 140 tác phẩm đã in thành sách Buổi tổng kết trao giải thưởng đã được truyền hình trực tiếp, tạo được tiếng vang cho Hội…
 
Ngoài ra, Hội đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tổ chức cho các hội viên Nhà báo Thừa Thiên Huế tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày được tổ chức tại các tỉnh thành trong nước…
 
Đi cùng với công tác hội viên, Hội đã phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tham gia quản lý báo chí trên địa bàn. Cụ thể đã phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông trực tiếp làm việc với các văn phòng, các nhà báo Trung ương thường trú trên địa bàn nhằm tạo điều kiện tốt cho các văn phòng hoạt động; đồng thời, tạo mối quan hệ gần gũi giữa báo chí địa phương và Trung ương; từng bước đi vào nề nếp hoạt động báo chí đúng pháp luật.
 
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy trì thường xuyên việc giao ban báo chí để thông tin trao đổi với các nhà báo về những vấn đề thời sự cần quan tâm ở địa phương, ở trong nước; đồng thời, kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của các nhà báo, những vấn đề phát sinh trong đời sống báo chí để kịp thời phản ánh với lãnh đạo tỉnh, có giải pháp khắc phục.
 
Nhờ vậy, trong thời gian qua, đời sống báo chí trên địa bàn tỉnh cơ bản được ổn định. Nhiều tác phẩm báo chí được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương đều có chất lượng, đúng định hướng tuyên truyền của Đảng; đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung trong phát triển kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế nói riêng, cả nước nói chung.
 
 Xin ông cho biết, nhiệm vụ chính của Hội trong nửa nhiệm kỳ còn lại?
 
Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục sẽ là cầu nối cho các hội viên, các người làm báo trên địa bàn, để phát huy năng lực; tuyên truyền tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trước hết là phục vụ tốt tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.
 
Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh hoạt động nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên; thực hiện tốt giải báo chí hàng năm của tỉnh và hỗ trợ có hiệu quả tác phẩm báo chí chất lượng cao theo chủ trương của Chính phủ. Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; tiến hành biên soạn lịch sử báo chí Thừa Thiên Huế…
 
Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ là cầu nối với hội viên và những người làm báo, tạo điều kiện tốt để họ phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ; góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững!
 
Xin cảm ơn ông.
Đặng Thành ( thực hiện)
 
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP