Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

27/10/2014 - 05:19

Tạo đột phá trong công tác phát triển Đảng

TTH -
Thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, tìm khâu đột phá trong công tác tạo nguồn là kinh nghiệm hay giúp Đảng bộ Hương Trà trong công tác phát triển đảng viên (ĐV) mới.

Đảng viên mới năm 2014 ở Hương Trà vừa được bồi dưỡng chính trị

Chuyển biến từ cơ sở

Những năm gần đây, tỉ lệ ĐV mới kết nạp hàng năm của Hương Trà chiếm từ 7-8% so với tổng số ĐV trong đảng bộ, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 180-200 ĐV/năm.

Đảng bộ phường Hương Hồ có 19 chi bộ, gồm 13 chi bộ dân cư và 6 chi bộ trường học, quân sự, công an, với tổng số 141 ĐV. Do chưa được quan tâm đúng mức, nên các năm 2010, 2012 và 2013, đảng bộ không hoàn thành thành chỉ tiêu về kết nạp ĐV mới; các chi bộ 6, 7, 12 bốn năm liền không kết nạp được ĐV nào.
Bí thư Đảng ủy phường Hương Hồ - ông Lê Công Phước nhìn nhận: “Hương Hồ sớm hoàn thành chỉ tiêu năm 2014 là nhờ tháo được “nút thắt” từ cuối 2013. Những năm trước, gặp khó khăn do người trẻ đi làm ăn xa, lực lượng tại chỗ mỏng; một số chi bộ chưa chú trọng việc tạo nguồn. Mặt khác, cấp ủy ở các chi bộ chưa phát huy được vai trò; Ban Thường vụ Đảng ủy thiếu đôn đốc thường xuyên nên công tác phát triển đảng kém hiệu quả”. 
Từ cuối 2013 đến nay, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn phát triển đảng. Hàng tháng, Đảng ủy dự sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ để nghe phản ánh tình hình, nhất là nội dung phát triển đảng. Các chi bộ luôn quan tâm, tạo môi trường tốt cho đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện thông qua các phong trào thực tiễn. Qua đó, phát hiện quần chúng ưu tú, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ. Điển hình đảng viên trẻ Nguyễn Thị Lộc là cán bộ phụ nữ tổ 1, tuổi đời mới 23, sau khi được rèn luyện, bồi dưỡng đã sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Đảng ủy phân công cụ thể từng đảng ủy viên cùng với chi bộ thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình phát triển đảng tại chi bộ, xem đó là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của đảng ủy viên. Nhờ đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát triển ĐV mới. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp với 11 ĐV (chỉ tiêu 9 ĐV) và đang chuẩn bị hồ sơ kết nạp cho đợt 3-2 tới.
Không riêng Hương Hồ, nhiều đảng bộ cơ sở ở Hương Trà như Hương Toàn, Hương Vân, Hương Phong những năm gần đây đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp ĐV mới. 
Phân tích nguyên nhân, tìm khâu đột phá
Đảng bộ thị xã Hương Trà có 41 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc với trên 2.700 ĐV, gồm 23 đảng bộ cơ sở (với 308 chi bộ trực thuộc) và 18 chi bộ cơ sở. Tuy nhiên, do địa bàn rộng (với 16 xã, phường trải dài từ miền núi đến đầm phá, vùng biển), dân cư đông nhưng phân bố không đều, nên công tác tạo nguồn phát triển đảng gặp nhiều khó khăn. Bí thư Thị ủy Hương Trà Trần Duy Tuyến cho hay: “Trước đây, việc phát triển đảng ở các xã, phường của Hương Trà rất chậm, chất lượng ĐV chưa cao. Nguyên nhân do một số cấp ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng chưa sát với đặc điểm địa phương, cơ cấu, thành phần chưa hợp lý; có lúc quá cầu toàn với tiêu chuẩn ĐV; thiếu kế hoạch bồi dưỡng cho ĐV mới”.
Để tạo bước đột phá, Thị ủy Hương Trà đã thành lập ban chỉ đạo phát triển đảng do phó ban tổ chức thị ủy làm trưởng ban. Thị ủy định kỳ làm việc với các TCCSĐ “chậm” trong công tác này để đôn đốc; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế. Thông qua các phong trào thi đua, lao động sản xuất, hoạt động xã hội, nhiều đơn vị đã lựa chọn được những quần chúng tích cực để có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ họ phấn đấu vào Đảng, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên trẻ...      
Không chỉ tăng cường về số lượng, chất lượng đảng viên mới cũng được nâng cao theo hướng trẻ hóa và có trình độ học vấn cao hơn. Trong số 186 ĐV mới kết nạp từ đầu năm đến nay, 152 ĐV có tuổi đời từ 18-30 tuổi, 113 đối tượng là nữ; 41 ĐV có trình độ cao đẳng, đại học... Đa số các ĐV mới được kết nạp đều nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ở cơ sở, được quần chúng tín nhiệm.
Bí thư Thị ủy Hương Trà đúc rút: “Kinh nghiệm nhiều năm trong công tác phát triển đảng ở Hương Trà cho thấy, sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra của các cấp ủy đảng từ thị xã đến cơ sở rất quan trọng. Từ đó nhiều cấp ủy đảng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, đảng viên trong việc giới thiệu, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trưởng thành từ các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Bài, ảnh: Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP