Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

26/03/2016 - 06:11

Tảo hôn, hôn nhân cận thuyết thống vẫn diễn biến phức tạp

TTH.VN - Ngày 25/3, Ban Dân tộc tỉnh cho biết, vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận thuyết thống ở đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn diễn biến phức tạp. Tính từ đầu năm đến nay đã có 26 trường hợp tảo hôn (20 trường hợp ở A Lưới, 6 trường hợp ở Nam Đông) và 1 trường hợp hôn nhân cận thuyết thống (ở A Lưới).

Em Viên Thị Thược (thôn AKa, xã A Roàng, huyện A Lưới) lấy chồng từ năm 14 tuổi  

Do tập tục và quan niệm lạc hậu, rất nhiều trẻ vị thành niên ở huyện miền núi A Lưới và Nam Đông đã kết hôn ở lứa tuổi rất nhỏ và hôn nhân cận huyết. Đây là một trong những nguyên nhân của nghèo đói, gia tăng trẻ suy dinh dưỡng, đặc biệt trẻ bị thiểu năng về thể chất, trí tuệ do cận huyết… ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi cũng như và tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Ngay từ năm 2013, huyện A Lưới đã có đề án ngăn chăn tình trạng này, trong đó mục tiêu đặt ra đến năm 2017 và tầm nhìn năm 2020 sẽ cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi được nạn tảo hôn và không còn hôn nhân cận huyết thống. Song đến thời điểm này, mục tiêu nói trên khó đạt nếu không nói tình trạng này còn khá phổ biến và rất cần sự vào cuộc tích cực hơn của địa phương và các ban ngành liên quan.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP