Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

25/11/2020 - 07:15

Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V giai đoạn 2020-2025

Tạo khí thế mới, tinh thần mới

TTH - Các phong trào đã có sức tập hợp, thu hút các tầng lớp Nhân dân, tạo nên sức mạnh vượt khó vươn lên, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm hỏi, động viên, tặng quà kịp thời đến đội ngũ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Từ thực tiễn sinh động của phong trào Thi đua yêu nước (TĐYN) trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, ngành, các đơn vị đã chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Nhiều phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào lòng dân, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp; nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng.

Các phong trào đã có sức tập hợp, thu hút các tầng lớp Nhân dân, tạo nên sức mạnh vượt khó vươn lên, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Diện mạo từ thành thị đến nông thôn đã có nhiều đổi thay, tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua trong các tầng lớp Nhân dân. An ninh - quốc phòng được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những thành tựu và tiến bộ đó có sự đóng góp tích cực của công tác TĐKT nói chung và đặc biệt là phong trào TĐYN đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống anh dũng kiên cường trên quê hương Thừa Thiên Huế.

Việc tổ chức Đại hội TĐYN lần này là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thể hiện sự tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua.

Với nội dung trọng tâm là tổng kết công tác TĐKT và phong trào thi đua 5 năm qua, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; nhận diện những hạn chế, tồn tại; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác TĐKT và phong trào thi đua trong thời gian tới. Đồng thời, xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của tỉnh ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển trong chặng đường tới.

Đại hội cũng là dịp để chúng ta khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực tự cường, truyền thống yêu quê hương, đất nước. Việc tổ chức Đại hội TĐYN sẽ tạo ra khí thế mới, tinh thần mới trong việc quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện, bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh, để cùng đồng bào và Nhân dân cả nước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Phan Ngọc Thọ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP