Kinh tế Công nghiệp - TTCN

25/02/2019 - 20:20

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế”

TTH - Đó là tên gọi của dự án đối với sản phẩm áo dài Huế thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017- 2020 do phòng Kinh tế, UBND TP. Huế thực hiện.

Dự án sẽ xây dựng hệ thống công cụ phục vụ quản lý, sử dụng, tuyên truyền, quảng bá cho áo dài Huế, sẽ triển khai từ năm 2019. Trong đó, sẽ xây dựng bản thuyết minh về sản phẩm áo dài, xác định vùng bảo hộ cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể (NHTT) áo dài Huế, xây dựng các công cụ mang NHTT áo dài Huế phù hợp với yêu cầu quản lý, sử dụng tuyên truyền quảng bá cho sản phẩm, bao gồm mẫu sản phẩm, biểu tượng, lo gô…

Tổng kinh phí thực hiện dự án 620 triệu đồng, từ ngân sách sự nghiệp khoa học và vốn tự có của tổ chức chủ trì.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP