Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

08/12/2016 - 05:36

Tạo nguồn phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ

TTH - Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện A Lưới đã có chủ trương và giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) .

Giới thiệu người nào, chắc người đó

Xã Nhâm là địa phương có lực lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ khá đông. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng này, Chi bộ Quân sự xã chủ động phối hợp tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân, dự bị động viên (DBĐV). Từ đó, hằng năm đều tổ chức các lớp tập huấn công tác đảng cho các đồng chí trong Chi ủy quân sự.

Qua các phong trào, nhiệm vụ huấn luyện, nhiều chiến sĩ dân quân huyện A Lưới đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhâm - ông Phạm Minh Cửa: Chi bộ quân sự xã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đưa vào nghị quyết của Đảng ủy chỉ tiêu phát triển đảng trong lực lượng dân quân, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện. Sau khi thống nhất, các đảng viên trong Chi bộ quân sự xã tích cực tìm nguồn bồi dưỡng phát triển đảng trong lực lượng dân quân, DBĐV ở các thôn, bản. Để công tác phát triển đảng trong lực lượng có chất lượng, giới thiệu người nào chắc người đó, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ lâu dài, các đảng viên được phân công luôn bám sát đối tượng nguồn, tích cực giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp họ nhận thức rõ vị trí, vai trò của đảng viên để nuôi dưỡng động cơ phấn đấu…

Với cách làm cụ thể và thiết thực, công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, DBĐV ở xã Nhâm đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng số lượng đảng viên trong Chi bộ quân sự xã từ 5 đảng viên ở đầu nhiệm kỳ (năm 2015) đến nay lên 10 đảng viên. nhiều đảng viên trong Chi bộ quân sự xã qua quá trình phấn đấu đã trưởng thành và được đề bạt vào các vị trí chủ chốt...

Chú trọng tạo nguồn

Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện A Lưới chia sẻ: Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai cụ thể việc tuyển chọn thanh niên vào lực lượng dân quân nòng cốt, trong đó chú trọng các trường hợp có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị tốt, có trình độ văn hóa, sức khỏe. lực lượng DQTV của huyện được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo sâu sát Ban CHQS các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều phong trào thiết thực, nhất là thực hiện các công trình giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn xảy ra ở địa bàn, cơ quan, đơn vị... nhằm tạo điều kiện để lực lượng DQTV phấn đấu, rèn luyện, thử thách. Qua các hoạt động thực tiễn, những chiến sĩ DQTV nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được cấp ủy đảng quan tâm bồi dưỡng để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động phối hợp tham mưu công tác lãnh đạo, rà soát nắm chắc số lượng, chất lượng của lực lượng DQTV, DBĐV. Qua đó, đề ra các biện pháp củng cố, bổ sung, hướng dẫn Ban CHQS các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ động làm tốt công tác lựa chọn kết nạp công dân vào lực lượng DQTV.

Đến nay, tỷ lệ DQTV toàn huyện A Lưới đạt hơn 3,15% so với dân số. Đảng viên trong lực lượng chiếm 28,2%, vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn huyện đã có 21/21 xã, thị trấn có chi bộ quân sự. năm 2016, toàn huyện đã phối hợp mở 5 lớp bồi dưỡng cho 75 quần chúng ưu tú trong lực lượng DQTV, qua đó kết nạp được 15 đảng viên mới...

Đạt được kết quả trên là do Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng về công tác xây dựng lực lượng, thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QS-QP nói chung và lực lượng DQTV, DBĐV nói riêng. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và DBĐV. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở có trình độ, năng lực, đủ khả năng đảm nhiệm tốt công tác theo yêu cầu và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Bài, ảnh: Quốc Tuấn 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP