Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

19/01/2022 - 14:14

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

TTH.VN - Sáng 19/1, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và phát biểu chỉ đạo. Tại Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các ban, ngành liên quan tham dự.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Năm 2021, UBDT được giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 7 chương trình, đề án, chính sách dân tộc. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; sự ủng hộ, hợp tác tích cực của các tỉnh, thành; sự lãnh đạo thường xuyên của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy UBDT, sự giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.  

Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố luôn chủ động, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), kịp thời hỗ trợ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh…

Tai Thừa Thiên Huế, năm 2021, Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện hoàn thành các chương trình, dự án, chính sách với tổng kinh phí 1.663 triệu đồng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương vùng DTTS và miền núi thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế được đảm bảo. Cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi đã chú trọng lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng vũ trang phối hợp thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động cũng như đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định: Các chính sách dân tộc đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, kịp thời hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề; bố trí sắp xếp, ổn định dân cư; cấp phát báo, tạp chí; xuất cấp gạo; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc thiểu số rất ít người…

Nhấn mạnh công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc, các đơn vị liên quan và các địa phương vùng đồng bào DTTS triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. 

Phó Thủ tướng cho rằng, công tác dân tộc cần bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là về đời sống của đồng bào, tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm “nóng” về an ninh trật tự... Đồng thời, chú trọng các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng chuỗi giá trị và chuyển giao công nghệ để tạo sinh kế bền vững và nâng cao trình độ, tay nghề, nhận thức, tinh thần tự lực tự cường, thoát nghèo vượt khó cho đồng bào DTTS...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần được đổi mới, tạo sự đồng thuận cao, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về công tác dân tộc nhằm thu hút nguồn vốn từ các nhà tài trợ nước ngoài đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng như thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu cộng đồng các DTTS với các nước trong khu vực.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP