Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

17/12/2012 - 13:42

Tạo sự chuyển biến rõ nét sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW 4

TTH - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy trình

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định rõ nội dung, cách làm, thời gian thực hiện; thành lập Bộ phận Thường trực, Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW4 (Khóa XI) cho toàn thể cán bộ chủ chốt. Chỉ đạo 100% các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 19 điều đảng viên không được làm; gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các tổ chức cho tập thể và cá nhân Ban Thường vụ theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4; xây dựng báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ, tập trung đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Thường vụ. Tiếp thu các ý kiến tham gia của 57 tập thể và cá nhân, kết hợp với các nội dung Thông báo kết luận 200- KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) đối với Ban Thường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban Thường vụ tập trung xây dựng báo cáo giải trình, chuyển ý kiến tham gia cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để tiếp thu, giải trình cùng với chuẩn bị báo cáo kiểm điểm cá nhân.
 
Kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc, thẳng thắn, khách quan
 
Phát huy dân chủ trong Đảng, tất cả các đồng chí trong Ban Thường vụ đều phát biểu tham gia ý kiến gắn với vai trò, nhiệm vụ được phân công. Hầu hết các ý kiến đều tập trung vào các vấn đề nổi cộm của tập thể trên cả 3 nội dung, không khí thảo luận thẳng thắn, dân chủ và đầy trách nhiệm trước Đảng bộ. Các ý kiến góp ý cho cá nhân tại hội nghị kiểm điểm là thẳng thắn, có tình, có lý, khẳng định những ưu điểm cơ bản cần phát huy, chỉ ra những hạn chế của đồng chí mình để có hướng tu dưỡng, rèn luyện và có biện pháp sửa chữa. Thái độ tiếp thu của từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ hết sức cầu thị, tự giác cao; kế hoạch khắc phục trong thời gian tới của mỗi đồng chí được đặt ra một cách cụ thể, có tính khả thi.
 
Ban Thường vụ đã khẩn trương khắc phục ngay một số khuyết điểm, hạn chế đã rõ
 
Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với các cấp ủy cơ sở; nhất là kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong lĩnh vực đạo đức, lối sống; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nảy sinh mà không chờ tới khi kiểm điểm. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi ủy, đồng chí bí thư và phó bí thư chi bộ Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh Huế, kết luận và xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí phó bí thư chi bộ. 
 
Tập trung chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang tiến hành thực hiện các quy trình giới thiệu chức danh Tổng Giám đốc công ty. Tiến hành gợi ý kiểm điểm sâu hơn về một số vấn đề đối với 02 tập thể Ban Thường Đảng ủy cơ sở (Ban Thường Đảng ủy Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang và Ban Thường Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh TTH).
 
Ngay sau kết thúc đợt đầu kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ, Ban Thường vụ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, phổ biến kinh nghiệm, cách tiến hành kiểm điểm; hướng dẫn kiểm điểm đối với Ban Thường vụ và cấp ủy cơ sở; thành lập 5 nhóm công tác của Ban Thường vụ dự và chỉ đạo kiểm điểm các tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp.
 
Tạo sự chuyển biến rõ rệt
 
Phát huy kết quả bước đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến quan trọng trong toàn đảng bộ khối:
 
Một là, tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, nắm vững tâm tư, tình cảm, tâm lý, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và người lao động. Theo hướng bồi dưỡng và nâng cao năng lực của bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện Hướng dẫn 01-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và học tập suốt đời.
 
Hai là, tăng cường các biện pháp quản lý đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc sinh hoạt, tự phê và phê bình…
 
Ba là, từng đồng chí trong Ban Thường vụ tiếp tục phát huy vai trò cùng tập thể Ban Thường vụ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động của cấp ủy các cấp, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật phát ngôn,.. rà soát và bổ sung phân công nhiệm vụ của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối trực tiếp chỉ đạo các cấp ủy cơ sở.
 
Bốn là, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc, đồng thời tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên năm 2012.
 
Năm là, xây dựng kế hoạch cụ thể thăm và nắm tình hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, trên cơ sở đó phối hợp với các ban ngành liên quan, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước, cập nhật kịp thời các chính sách nhất là lãi suất cho vay, chính sách giản nợ, đáo hạn nợ... góp phần giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn để ổn định sản xuất kinh doanh.
 
Sáu là, thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, theo hướng thực chất, lấy tiêu chuẩn là chính, không chạy theo số lượng, và thành tích, phối hợp với các ban ngành liên quan như Thuế, Bảo hiểm, ngân hàng, Hải quan, Thanh tra Nhà nước... để có cơ sở đánh giá toàn diện TCCS đảng trong năm 2012.
 
Bảy là, trên cơ sở Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy khối, nghiên cứu phối hợp với ngành chủ quản của một số đơn vị cơ sở xây dựng quy chế phối hợp thí điểm trên cơ sở đó rút kinh nghiệm cho việc xây dựng quy chế phân cấp quản lý cán bộ. 

Dương Kim Song

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP