Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

01/06/2021 - 14:41

Tạo sự đồng thuận, thống nhất khi điều chỉnh địa giới và thành lập đơn vị hành chính

TTH.VN - Sáng 1/6, tại cuộc họp về triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP. Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị phải sẵn sàng, xác định các nội dung, công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm chủ động triển khai phù hợp với quy định và tình hình thực tế ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại cuộc họp 

Tại cuộc họp, các địa phương, đơn vị báo cáo kế hoạch triển khai Nghị quyết về việc rà soát, chuẩn bị thủ tục bàn giao các đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở các phường, xã mới thành lập; chuẩn bị điều kiện cho hoạt động của chính quyền địa phương; chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức...

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị mọi công việc triển khai phải tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, việc tổ chức triển khai thực hiện phải bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định của Trung ương; đồng thời vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương. Quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; không có sự gián đoạn giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới; không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và Nhân dân. 

Việc bàn giao tổ chức bộ máy, tài sản, hồ sơ, tài liệu... và chuyển giao trách nhiệm quản lý theo đơn vị hành chính mới phải được tiến hành đồng bộ, kịp thời, theo nguyên tắc thuộc địa bàn đơn vị hành chính nào thì được nhập, bàn giao nguyên hiện trạng. Trước khi bàn giao phải thực hiện thống kê, kiểm kê theo từng lĩnh vực quản lý, đảm bảo chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ký biên bản tổng hợp chung, giao nhận giữa các bên. Các cơ quan chuyên môn thực hiện việc thống kê, kiểm kê theo từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đúng quy định.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP