Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

03/12/2020 - 19:38

Tạo sức bật mới, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

TTH - “Trước khó khăn, thách thức mới, cần nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tạo sức bật mới để phục hồi, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu chỉ đạo tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 (khóa XVI) tổ chức ngày 3/12.

Chủ trì hội nghị còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (thứ 5 phải qua) và Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, khóa XVI

Thực hiện mục tiêu “kép”

Theo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trình bày tại hội nghị, đại dịch COVID-19 và thiên tai liên tiếp xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, năm 2020, tỉnh có 10/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội xấp xỉ đạt, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 24.450 tỷ đồng (đạt 90,6% kế hoạch). Có gần 700 doanh nghiệp thành lập mới và điều chỉnh tăng vốn; thu hút 25 dự án đầu tư mới và 8 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đăng ký và tăng thêm 10.830 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,67%.

Tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; các chỉ số về cải cách hành chính đều tăng bậc…

Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tỉnh nỗ lực thực hiện hiệu quả mục tiêu “kép”, vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh ủy đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục hồi kinh tế; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp.

Phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu chủ yếu; thực hiện 6 chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, gồm: Chương trình phát triển đô thị; phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đột phá để phát triển

Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cần quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng ở các vùng nông thôn, ven biển. Cần có thêm các nghiên cứu, giải pháp ứng phó lũ lụt, nhất là vấn đề thoát lũ với các xã ven biển, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai để đảm bảo đời sống ổn định cho người dân.

Ý kiến khác đề xuất, cần có cơ chế, chính sách phù hợp cho các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Thực tế cho thấy, nguyên nhân chậm thực hiện các dự án chủ yếu do vướng công tác giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài được đầu tư mở rộng, nâng cấp, tạo động lực phát triển cho Thừa Thiên Huế

Nhiều ý kiến đề xuất, cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu xây dựng cơ chế thúc đẩy, kích cầu du lịch trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ di dời các trụ sở cơ quan Nhà nước đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư, phục vụ phát triển du lịch - dịch vụ.

Bên cạnh đó, phát triển sản xuất công nghiệp để tạo nguồn thu; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, thời gian hoàn thành để thực hiện có hiệu quả nhất về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tập trung chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; chuẩn bị chu đáo các nội dung bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

“Đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; không ngừng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục hậu quả bão lụt, ổn định cuộc sống người dân. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo. 

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 tập trung thảo luận về Tờ trình dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; dự thảo Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tờ trình về dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI; dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021; công bố Quyết định chuẩn y Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XVI.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP