14/04/2017 - 22:10

Tạo thương hiệu đặc sản Bún bò Huế

TTH - Đó là mục tiêu của dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Bún bò Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế” được Sở Khoa học và Công nghệ lập hội đồng nghiệm thu ngày thứ 4 (14/4).

Dự án do Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện từ tháng 12/2014 đến 6/2016, với kinh phí hơn 654 triệu đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 381 triệu đồng. Trong thời gian trên, dự án tập trung điều tra thu thập tổng hợp thông tin tại 30 điểm chế biến kinh doanh bún bò Huế trên địa bàn để xác định, xây dựng các tiêu chí, bộ tiêu chí để chứng nhận cho sản phẩm mang nhãn hiệu “Bún bò Huế”.

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP