15/05/2019 - 20:39

Tập huấn Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

TTH.VN - Ngày 15/5, Hội Người Cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) ở xã Phong Bình, Phong Điền. Đây là CLB đầu tiên ở huyện Phong Điền được thành lập vào năm 2018 nằm trong Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại dịp này, hơn 60 thành viên là người cao tuổi thôn làng; phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn nằm trong CLB LTHTGN xã Phong Bình được nghe phổ biến kế hoạch thành lập, vận hành và quản lý CLB LTHTGN; các vấn đề về già hóa dân số, nhận thức về Người Cao tuổi (NCT), giới thiệu về mô hình CLB LTHTGN ở Thừa Thiên Huế; cách tiến hành buổi sinh hoạt tháng, tổ chức truyền thông tại CLB; hoạt động tự giúp nhau hỗ trợ cộng đồng và chăm sóc sức khỏe tại nhà dựa vào tình nguyện viên; tổ chức và quản lý các hoạt động tăng thu nhập và gây quỹ.

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP