16/08/2014 - 15:44

Tập huấn chiến dịch tiêm phòng vắcxin sởi - rubella

TTH - Sáng 15/8 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức tập huấn tiêm phòng vắcxin sởi - rubella cho cán bộ y tế dự phòng tuyến huyện, thành phố, thị xã.

Chương trình nhằm thông tin cho đội ngũ tham gia tập huấn về mục tiêu cơ bản của vắcxin sởi-rubella; các hoạt động chính trong quá trình chuẩn bị chiến dịch như việc lập kế hoạch, thực hiện hoàn thành tập huấn tổ chức cho tuyến xã điều tra đăng ký đối tượng; ước tính nhu cầu vắcxin; công tác kiểm tra giám sát hoạt động trước chiến dịch... Bên cạnh đó, cán bộ y tế được nắm vững các nguyên tắc hoạt động trong chiến dịch về tiếp nhận bảo quản vắc xin, bố trí nhân lực và địa điểm tiêm chủng an toàn...

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP