10/09/2015 - 17:01

Tập huấn chính sách bảo hiểm xã hội cho đội ngũ cộng tác viên

TTH -

Ngày 10/9, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội (BHXH) cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác thu BHXH ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giúp đội ngũ cộng tác viên nắm vững và đầy đủ các quy định của pháp luật, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kỹ năng, phương pháp để thực hiện tốt hơn mục tiêu tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP