03/11/2015 - 16:45

Tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

TTH - Ngày 3/11, thị xã Hương Thủy mở lớp tập huấn pháp luật chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ chuyên môn về tư pháp, quản lý đô thị, quy tắc đô thị, tài nguyên - môi trường và địa chính - xây dựng.

Tham gia lớp này, học viên được nghe giới thiệu về các nội dung: Những vấn đề chung về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Những điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính; Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Thẩm quyền xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả; Trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; Thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; Các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP