04/10/2014 - 20:08

Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học “không theo điểm số”

TTH - Ngày 3/10, tại Trường tiểu học Hương Long, Phòng GD&ĐT Huế tổ chức lớp tập huấn về áp dụng phương án đánh giá học tập theo Thông tư 30/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 100% chuyên viên và cán bộ quản lý của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Các học viên được nghiên cứu kỹ về những nội dung chính của Thông tư 30/2014-B GD&ĐT; hướng dẫn việc thực hiện cách đánh giá theo nhận xét, lập sổ theo dõi, ghi học bạ; mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trong quá trình đánh giá… trở về chỉ đạo trực tiếp cho các giáo viên trong từng cơ sở giáo dục.

 

Theo Thông tư 30/2014, việc xếp loại học sinh tiểu học theo điểm số sẽ được xóa bỏ, thay vào đó là nhận xét “đạt hoặc chưa đạt”. Cuối hoặc đầu năm học mới, hiệu trưởng trường tiểu học chỉ đạo tổ chức cam kết và bàn giao chất lượng giáo dục. Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 1, 2, 3, 4 bàn giao hồ sơ đánh giá từng học sinh; nhận xét, nhận định những nét nổi bật hoặc hạn chế cần khắc phục về mức độ nhận thức, đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học, hoạt động giáo dục; mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; ghi biên bản cam kết và bàn giao chất lượng giáo dục cho giáo viên lớp tiếp theo. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 5 cam kết và bàn giao chất lượng giáo dục, hồ sơ đánh giá với hiệu trưởng. Trưởng phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tổ chức bàn giao chất lượng giáo dục, sổ tổng hợp đánh giá và các bài kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 của học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 phù hợp với điều kiện của các nhà trường và địa phương.
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP